Privacybeleid

Run4ever doet alle mogelijke moeite om zorgvuldig met uw privacy gegevens om te gaan. Dit geldt zowel voor de papieren als voor de digitale uitgaven, producties en gegevens voortvloeind uit diverse te verlenen diensten.

Run4ever gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van zijn producten en diensten. Run4ever houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Alle auteursrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze uitgaven worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Run4ever. In het kader van de dienstverlening en verkooop van producten legt Run4ever persoonsgegevens vast. Deze worden eerst uitsluitend behandeld voor het afhandelen van uw bestelling. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor de uitvoering van administratie van abonnee en ter uitvoering van de gesloten overeenkomsten. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt ten behoeve van marketingdoeleinden en/of om u te informeren over producten en diensten van Run4ever. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Mocht u geen prijs stellen op informatie over overige producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij:

Run4ever.nl, Leeghwaterstraat 7, 1433 BK Kudelstaart

Ook kunt u een email sturen aan info@run4ever.nl

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website van Run4ever

Run4ever.NL

Run4ever.nl/webshop.nl is de website van Run4ever.nl. Om gebruik te kunnen maken van de op Run4ever/webshop.nl aangeboden diensten en producten vragen wij u om een aantal zakelijke en persoonlijke gegevens te registreren.

De zakelijke gegevens zoals o.a. naam, adres en emailadres die u op de site invult, worden eigendom van Run4ever en zullen uitsluitend voor marketingdoeleinden door Run4ever zelf gebruikt worden. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

Recht op inzage en controle

Uw gegevens zijn te allen tijde in te zien en aan te passen. Dit kan door uw persoonsgegevens via de mail op te vragen.